محمدمهدی امینی

دکتر محمدمهدی امینی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

کد نظام پزشکی 27843

آدرس مطب خیابان زند - نبش بیست متری سینما سعدی - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه اول
شماره تلفن مطب 07132353125
توضیحات بیماریهای استخوان -مفاصل وشکستگی ها دیسک کمر-طب ورزشی-نقض عضو های مادر زادی اندامها