محمد مهدی امینی

دکتر محمد مهدی امینی

متخصص ارتوپدی

کد نظام پزشکی 27843

آدرس مطب خیابان زند - نبش بیست متری سینما سعدی - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه اول
شماره تلفن مطب 32353125
توضیحات بیماریهای استخوان -مفاصل وشکستگی ها دیسک کمر-طب ورزشی-نقض عضو های مادر زادی اندامها