مریم بهتری نژاد

دکتر مریم بهتری نژاد
دارای بورد تخصصی

متخصص دندانپزشکی

کد نظام پزشکی 151950

آدرس مطب خیابان بیست متری سینما سعدی - ابتدای معدل غربی - طبقه فوقانی آزمایشگاه سینا
شماره تلفن مطب 32343501