اطهر شادمانی

دکتر اطهر شادمانی
دارای بورد تخصصی

متخصص جراح و متخصص چشم

کد نظام پزشکی 96353

آدرس مطب خیابان زند - روبرو بیمارستان شهید فقیهی-ساختمان پزشکی شهر-طبقه5
شماره تلفن مطب 32363449
توضیحات جراحی آب مروارید.مجاری اشکی.جراحی ترمیم پلک.اصلاح نزدیک بینی ودوربینی بالیزر.گلوکوم.لنزهای طبی ورنگی