شهرام مرتضوی

دکتر شهرام مرتضوی
دارای بورد تخصصی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

کد نظام پزشکی 38682

بیمه های طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی با برگ ارجاع
آدرس مطب خیابان زند، روبه روی بیمارستان شهید فقیهی، کوچه43، ساختمان فرزانگان
شماره تلفن مطب 07132319780