مریم محمدی

دکتر مریم محمدی

متخصص دندانپزشکی

کد نظام پزشکی 163309

خدمات دارای تخفیف

جرمگیری و بروساژ هر2فک 75%

پر کردن دندان 70%

عصب کشی 50%

کشیدن دندان 55%

بستن فاصله بین دندان ها 52%

آدرس مطب قصردشت_کوچه28 رحمت آباد_ساختمان مهرگان_طبقه1، واحد2
شماره تلفن مطب 09129179668_07136293766
خرید تخفیف خدمات