سیده معصومه فتاحی ساردی

دکتر سیده معصومه فتاحی ساردی

متخصص زنان، زایمان ونازایی

کد نظام پزشکی 39813

آدرس مطب خیابان زند، بعدازخیابان بیست متری سینما سعدی، ساختمان پزشکی شیراز(مجتمع پزشکی شیراز)
شماره تلفن مطب 07132355010
توضیحات انجام عمل های زیبایی زنان