سیده معصومه فتاحی ساردی

دکتر سیده معصومه فتاحی ساردی

متخصص زنان، زایمان ونازایی

کد نظام پزشکی 39813

آدرس مطب خیابان زند-بعداز بیست متری سینما سعدی - ساختمان پزشکی شیراز(مجتمع پزشکی شیراز)
شماره تلفن مطب 07132355010
توضیحات انجام عمل های زیبایی زنان