سیده معصومه فتاحی ساروی

دکتر سیده معصومه فتاحی ساروی

متخصص زنان، زایمان ونازایی

کد نظام پزشکی 39813

آدرس مطب خیابان زند، بعدازخیابان بیست متری سینما سعدی، ساختمان پزشکی شیراز(مجتمع پزشکی شیراز)
شماره تلفن مطب 07132355010
توضیحات انجام عمل های زیبایی زنان