لیست پزشکان طبیب‌ یاب

در لیست زیر می‌توانید پزشک مورد نظر خود را انتخاب و از خدمات آن استفاده کنید.

پربازدیدترین
جدیدترین
کمترین زمان انتظار
بیشترین امتیاز
بهداد اسکندری ثانی

دکتر بهداد اسکندری ثانی

اولین نوبت خالی: در حال حاضر نوبت خالی ندارد.
خدمات: اوزون تراپی ، پوکی اسخوان(استئوپروز) ، خار پاشنه ، جراحی(ACL) ، درد آرنج ، لغزش دیسک ، آرتروز(استئوآرتریت) ، استخوان و مفاصل ، فاشیت کف پا ، آسیب های بازو ، کف پای صاف ، فشار همسترینگ(همسترینگ کشیده) ، گودی کمر ، پارگی تاندون آشیل ، آسیب رباط صلیبی قدامی(ACL) ، آرترودز(خشک کردن مفصل) ، تعویض مفصل و آرتروسکوپی ، شکستگی دنده ، بونیون(انحراف شست پا) ، تغییر شکل ستون فقرات(اسکولیوز) ، لیز خوردگی مهره ها(اسپوندیلولیستزیس) ، مصدومیت ورزشی ، جراحی ترمیم تاندون شانه ، جراحی تعویض شانه ، بورسیت ، ترمیم غضروف ، پیوند غضروف ، شارکوت ماری توث ، شکستگی استخوان ترقوه ، آرتروز آرنج ، درد پا ، درد استخوان لگن و باسن(کرنش لوتئال) ، آسیب کشاله ران ، انگشت چکشی ، آرتریت پا و مچ پا ، دیسک گردن ، قوز کمر ، آسیب ها و مشکلات لگن ، تعویض مفصل لگن و ران ، التهاب مفاصل ، آرتریت سپتیک ، تزریق مفصل اولتراسوند ، درد مفصل ، زانو درد ، شکستگی پا ، رادیکولوپاتی کمری ، پارگی مینیسک ، ضعف عضلانی(فلج) ، تومورهای عضلانی و اسکلتی ، گردن درد ، جراحی استئوتومی ، آسیب روتاتور کاف ، در رفتگی مفصل شانه ، شکستگی مچ دست ، شکستگی مچ پا ، پارگی عضلات و کشیدگی ساق ، شکستگی لگن ، در رفتگی زانو ، شکستگی زانو ، آرتروسکوپی مچ دست ، دیسک کمر
امیر نامداری

دکتر امیر نامداری

اولین نوبت خالی: در حال حاضر نوبت خالی ندارد.
مسعود حاجی وندی

دکتر مسعود حاجی وندی

اولین نوبت خالی: در حال حاضر نوبت خالی ندارد.
Loading...